ساخت محراب

ساخت محراب

1396/7/27

نام نویسنده علی قاسمی

    استفاده از متریال جدید نظیر صفحات ام دی اف و تکنیکهای چـاپ  و طراحی و اجرای دقیق با دستگاههای روز
 امـکان تنوع در طرح، سرعت در اجرا و کیفیت در ساخت را به ما میدهد.
    هـنر غنی معــماری آمیخته با نقـوش  زیـبای تذهیب و خوشنویســـی وقتی با متـد های نوین اجـرا می شـــونـد
جلوه ای بدیع در محیط معنوی نمازخانه پیدا می کنند. 
    گروه هـنری هنـگام مجموعه ای از فارغ التحصیلان رشته هــنر وجـوانان متخصص و متـعهد است که نیـاز روز را 
.شنـاخته و با توجـه به جایگاه رفیع اماکن مذهبی خصوصاً نمازخانه ها اقدام به طراحی و اجرا می نمایند.

تگ ها